– Source code phần mềm được mã hóa lại và người mua chỉ có thể sử dụng phần mềm mà không thể tự chỉnh sửa, thêm, bớt chức năng trong phần mềm

– Với phiên bản mã hóa này. Người mua chỉ được phép cài đặt phần mềm trên 1 domain duy nhất, hoặc trên 1 máy tính localhost duy nhất. Trường hợp người mua muốn đổi qua domain hoặc máy tính khác. Vui lòng liên hệ 0812.144.142 để được hỗ trợ.

– Mục đích của việc mã hóa phần mềm là nhầm tránh tình trạng sao chép và mua bán phần mềm trái phép vì bản quyền phần mềm thuộc về PHONGTRAN.INFO